Kategoria: Ogłoszenia

Konferencja z cyklu “W kręgu problemów antropologii literatury”

Zakład Slawistyki i Literatur Rosji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Katedrą Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cykluW kręgu problemów antropologii literatury”. Konferencja odbędzie się w formacie zaocznym w dwóch etapach: w Grodnie (21 września 2020 roku) i w Białymstoku (24 września 2020 roku), i będzie poświęcona eksploracji różnorodnych aspektów ludzkiej kultury podlegających normatyzacji i tabuizacji oraz procesom rozszerzania i ograniczania sfery wolności.  Temat konferencji w Białymstoku Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś.

Studenci II r.II st. – aktualizacja organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 na specjalnościach studiów drugiego stopnia tj.: filologia rosyjska – przekładoznawstwo, filologia angielska oraz filologia angielska z elementami translatoryki, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego oraz Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego będą odbywać się w formie stacjonarnej(w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.).

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek

Informacja o organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy kandydaci, studenci, doktoranci, słuchacze studiów dyplomowych, decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego planowane są poniższe rozwiązania dotyczące wyboru form kształcenia w roku akademickim 2020/21:

1. Pierwsze roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria w formie stacjonarnej, wykłady zdalnej.

2. Wyższe roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: zajęcia w formie zdalnej oprócz seminariów dyplomowych, które będą odbywały się w formie stacjonarnej. Ponadto w trakcie roku akademickiego może wystąpić konieczność poprowadzenia również wybranych zajęć w formie stacjonarnej (w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo w powyższym zarządzeniu dostępnym w BIP UwB.

3. Studia doktoranckie i podyplomowe: zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej.

Zajęcia zdalne odbywać się będą za pomocą komunikatorów zapewniających Państwu w nich czynny udział.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo bardziej szczegółowe informacje. Aktualnie trwają prace nad rozkładami zajęć (jak tylko zostaną opracowane pojawią się na stronie Wydziału). Wszystkie zajęcia bez względu na formę będą prowadzone zgodnie z rozkładem.

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

« Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens »

W dniach 17-18 września 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja językoznawcza „Le mot dans la langue et dans le discours 3: la construction du sens”, zorganizowana wspólnie przez Zakład Filologii Francuskiej Uniwersytetu w Wilnie oraz Zakład Językoznawstwa Francuskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja będzie miała formę zdalną. Transmisja otwarcia oraz wykładów plenarnych: https://www.youtube.com/channel/UCsK5BhxlY80SqwsqzMixhaQ

Program

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Vitalija Kazlauskienė (Uniwersytet w Wilnie)
Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Urszula Kochanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Sara Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė (Uniwersytet w Wilnie)
Diana Sroda (Uniwersytet w Wilnie)
Miroslaw Stasilo (Uniwersytet w Wilnie)
Inga Šerniuvienė (Uniwersytet w Wilnie)
Vita Valiukienė (Uniwersytet w Wilnie)

Strona konferencji: https://www.constructiondusens.flf.vu.lt/

Książka dr Mateusza Białasa

W renomowanym wydawnictwie L’Harmattan ukazała się książka dr Mateusza Białasa z Zakładu Językoznawstwa Francuskiego, zatytułowana “Le discours de Nicolas Sarkozy: rhétorique et mise en scène”, w której autor analizuje specyficzny pod wieloma względami dyskurs szóstego Prezydenta Francji.

Organizacja roku akademickiego!

Drodzy studenci i kandydaci,

dnia 8 września 2020 r. otrzymaliśmy wyczekiwane wytyczne ws.
kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Trwają intensywne działania
nad organizacją pracy na naszym Wydziale, według wyżej wspomnianych
wytycznych. Uprzejmie prosimy o cierpliwość. Dokładamy wszelkich
starań, aby w możliwie najszybszym czasie poinformować Państwa o
formie prowadzenia zajęć i szczegółach z tym związanych, a także ogłosić rozkłady zajęć.

Z góry dziękujemy.

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek

Wybory dyrektora Kolegium

Białystok, 7 września 2020 r.

Szanowni Państwo
Pracownicy Kolegium Językoznawstwa
oraz Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż:

1) zgodnie z § 167b ust. 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku do 15 września br. należy zgłaszać kandydatów na dyrektora kolegium na lata 2020–2024;

2) pismo zawierające zgłoszenie wraz z załączoną pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Filologicznego w terminie do 15 września br.; pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego z podaniem imienia, nazwiska i stopnia/ tytułu wraz z nazwą katedry i zakładu/ pracowni;

3) zgłoszenia mogą być przesyłane tylko z domeny uwb.edu.pl do 14 września br., a oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie do 15 września br.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego