Dzień: 5 marca 2020

Wolontariusze poszukiwani! Ruszył nabór do Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Uczelnia organizuje akcję od 2013 roku, we współpracy z Caritas i Eleosem. Studenci dyżurują w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez te organizacje. Pomagają przychodzącym do nich dzieciom przede wszystkim w odrabianiu lekcji.

Więcej informacji na stronie głównej Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat w sprawie sytuacji spowodowanej koronawirusem – aktualizacja


Informujemy, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów studentów i pracowników UwB do następujących krajów: Włochy, Korea Południowa, Chiny, Hong Kong, Japonia, Iran.

Ponadto władze UwB rekomendują rozwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia gości zagranicznych (tj. studentów, praktykantów, naukowców, pracowników administracyjnych) w Uniwersytecie w Białymstoku.

Powyższe stanowisko wynika z rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Lista krajów, których dotyczą ograniczenia, będzie aktualizowana zgodnie z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Komunikat GIS dla podróżujących (aktualizacja)


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie ich aktualizacji: 


Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualizacja)


Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wydana przez Główny Inspektorat Sanitarny


Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z mgr Anną Maj, kierownik Dział Współpracy Międzynarodowej UwB – tel.: 85 745 70 21, e-mail: a.maj@uwb.edu.pl.

ERASMUS+ Rekrutacja na semestr zimowy i letni w roku ak. 2020/21

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów filologii angielskiej(studia pierwszego i drugiego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Do wyboru są następujące instytucje:

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E  CIUDA-R01 Hiszpania 4 miejsca
UNIVERSIDAD DE MALAGA E MALAGA01 Hiszpania 2 miejsca
UNIVERSIDADE DE LISBOA P LISBOA109  Portugalia 2 miejsca
TALLINNA ÜLIKOOL EE TALLINN05 Estonia 2 miejsca
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI I  CAGLIAR01 Włochy 4 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES LT VILNIUS04 Litwa 1 miejsce
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY LT KAUNAS01 Litwa 2 miejsca
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY TR CANKIRI01 Turcja 4 miejsca
KOCAELI UNIVERSITY TR KOCAELI02 Turcja 2 miejsca
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK HR OSIJEK01 Chorwacja 2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE MK SKOPJE01 Macedonia 2 miejsca
UNIVERSITY OF NOVI SAD   RS NOVISAD02   Serbia 4 miejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS CY NICOSIA24 Cypr 1 miejsce (tylko studia licencjackie)

Studenci zainteresowani wyjazdem muszą zapoznać się z ofertą wybranej uczelni na jej stronie.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w czwartek 12 marca o godz. 11.15 w sali 1C   

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz zaświadczenie o średniej ocen uzyskane w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (studentów II i III roku obowiązuje zaświadczenie za rok ubiegły, zaś studentów I roku za pierwszy semestr) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby 10 marca w godz. 11.30-13.00 (gabinet 16), 13 marca w godz. 8.00 – 14.45 (sala 8).

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się 16 marca 2020 o godz. 9.30 (gabinet 16). Obecność kandydatów obowiązkowa!

Dr Dorota Guzowska
Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od ilości środków finansowych dostępnych w programie.