Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – MIĘDZY METAFIKCJĄ A NON-FICTION. PODMIOTOWOŚĆ W LITERATURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XX – POCZĄTKU XXI WIEKU

W imieniu Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Białostockie Sympozja Slawistyczne”
MIĘDZY METAFIKCJĄ A NON-FICTION. PODMIOTOWOŚĆ W LITERATURZE ROSYJSKIEJ KOŃCA XX – POCZĄTKU XXI WIEKU zapraszam Państwa na obrady konferencji.

Sesja odbędzie się w Książnicy Podlaskiej 15–16 listopada 2019 roku.

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:

• Gloger jako przykład XIX-wiecznego naukowca i literata, piśmiennika i publicysty.
•Naukowe pasje Glogera: historia, archeologia, etnografia, folklorystyka, geografia, historia sztuki, języko- i literaturoznawstwo (i inne).
•Metodologia prac Glogera.
•Świat ziemiański z pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.
• Rodzina Glogerów: genealogia, tradycje, pamięć rodu, kontakty z innymi rodzinami ziemiańskimi.
• Gloger wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Rosjan i innych; wpływ Glogera na te kultury.
• Encyklopedia staropolska ilustrowana jako XIX-wieczna summa wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: aktualność, rewizje haseł, tradycja gatunkowa.
• Gloger jako kolekcjoner.
• Wyobrażenia o świecie i przemianach cywilizacyjnych w pismach Glogera.
• Dzieła Glogera w przekładach na inne języki i w wydaniach zagranicznych.
• Rola ilustracji, grafiki, fotografii w pracach twórcy z Jeżewa; Gloger-rysownik.
• Kategorie „ludu”, „narodu”, „państwa” w myśli pisarza i refleksji XIX-wiecznego ziemiaństwa.
• Staropolskie silvae rerum w pismach i myśli Glogera oraz ich tradycja w świecie XIXwiecznego ziemiaństwa.
• Glogerowskie „miejsca”: Jeżewo, Tykocin, Białystok, Grodno, Warszawa, Kraków i inne.
• Swoistość dorobku Glogera na tle przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych XIX wieku; twórczość Glogera w ujęciu metod interpretacyjnych współczesnej humanistyki; Gloger na tle XXI-wiecznych ujęć nowożytności i symptomów nowoczesności.
• Recepcja naukowa i literacka pism Glogera od XIX wieku po współczesność.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. Kamila Budrowska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Bogusław Dopart – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Halina Krukowska – Uniwersytet w Białymstoku
Pani Liliana Gloger – Szczytno
Prof. Julian Maślanka – PAU, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Lucjan Suchanek – PAU, Uniwersytet Jagielloński – Przewodniczący
Prof. Irena Szczepankowska – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodnicząca
Prof. Violetta Wejs-Milewska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Anna Wydrycka – Uniwersytet w Białymstoku Prof. Kazimierz Korus – PAU. Wydział I Filologiczny
Pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska – Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku, PAU – Przewodniczący
Dyr. Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Wiceprzewodnicząca
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr Kamil K. Pilichiewicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – ZFBI, Kolegium Literaturoznawstwa
Dr Krzysztof Korotkich – KBF „Wschód – Zachód” Dr Marcin Bajko – KBF „Wschód – Zachód”
Dr Anna Maroń – Kolegium Literaturoznawstwa UwB
Mgr Irena Szewczenko – ZFBI, Wydział Filologiczny UwB
Mgr Joanna Godlewska – Uniwersytet w Białymstoku
Mgr Bożena Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów nagrody jego imienia”

„Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, jaka 28 października 2019 r. odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W tym roku przypada 80. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci Wiesława Kazaneckiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych podlaskich twórców. Jak zapowiadają organizatorzy konferencji, chcą w ten sposób uczcić pamięć o tym wybitnym pisarzu, poecie i publicyście, a zarazem przyjrzeć się nagrodzie literackiej jego imienia, przyznawanej w Białymstoku od 1992 roku.

W programie naukowego spotkania znalazły się prelekcje dotyczące twórczości Kazaneckiego, ale też Ignacego Karpowicza, Michała Książka, Krzysztofa Gedroycia, Anny Kamińskiej, Edwarda Redlińskiego czy Włodzimierza Pawluczuka. Imprezą towarzyszącą sesji będzie spotkanie promujące książki wydane w serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki”.

Organizatorami konferencji są Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych UwB, a także Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i Wydziału Filologicznego UwB.

Konferencja „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody literackiej jego imienia” w mediach:

Kurier Poranny

Radio Białystok

Nauka w Polsce