Kategoria: Konferencje językoznawcze

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

W dniach 2-3 kwietnia 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w świetle najnowszych badań językoznawczych, interkulturowych i glottodydaktycznych”.

Konferencja będzie miała formę wirtualną. Prezentacje abstraktów i referatów oraz dyskusja odbędą się na forum konferencyjnym. Z programem konferencji można zapoznać się na stronie: http://jrjig2020.pl/

Komitet Naukowy

Joan Castellví (Uniwersytet Barceloński)
Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski)
Anna Ginter (Uniwersytet Łódzki)
Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Simona Koryčánková (Uniwersytet Masaryka)
Ala Lichačiova (Uniwersytet Wileński)
Anna Petríková (Uniwersytet Preszowski)
Marc Ruiz-Zorrilla (Uniwersytet Barceloński)
Jakub Sadowski (Uniwersytet Jagielloński)
Lilia Silkovich (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny)

Komitet Organizacyjny                                                       

Marzanna Karolczuk (przewodnicząca)
Maryna Michaluk (sekretarz),
Anna Szuchalska (sekretarz),
Alisa Borkowska, Anna Karny, Diana Sankowska, Nina Raczkiewicz, Ludmiła Siegień

Więcej informacji na stronie konferencji: http://jrjig2020.pl/

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA – „Językoznawstwo kognitywne w roku 2019”

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK) ma przyjemność ogłosić doroczną konferencję PTJK „Językoznawstwo kognitywne w roku 2019”, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2019 w Białymstoku.

PTJK jest powiązany z Międzynarodowym Towarzystwem Kognitywnym (International Cognitive Linguistics Association ICLA). Więcej informacji na oficjalnej stronie towarzystwa PTJK. 


WYKŁADY PLENARNE

  • Profesor Alan Cienki – Department of Language, Literature and Communication, Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia
  • Profesor Dagmar Divjak – Department of Modern Languages & Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham, UK
  • Profesor Jeannette Littlemore – Department of English Language and Applied Linguistics, University of Birmingham, Wielka Brytania
  • Profesor Jordan Zlatev – Centre for Cognitive Semiotics, Lund University, Szwecja

Więcej informacji na stronie konferencji PTJK2019


KOMITET ORGANIZACYJNY

Daniel Karczewski (przewodniczący)
Aleksandra Kowalewska-Buraczewska (sekretarz)
Piotr J. Malinowski
Ewa Lewicka-Mroczek
Dorota Szymaniuk
Edyta Wajda
Justyna Wawrzyniuk (sekretarz)
Paweł Dziedziul (webmaster)